Projects

Vuotsinsuo

Joroinen Under utveckling

Vuotsinsuo i siffror

2025

Driftsättning

160 MWp

Totaleffekt

200 ha

Yta

Bakgrund

Joroinens planerade solkraftspark i Vuotsinsuoområdet är avsedd att byggas på en ungefär 200 hektar stor yta och kommer att generera elektricitet med en nominell effekt på 160 MWp.

Projektet är i tillståndsprocessen. Byggandet kan börja år 2024 och den preliminära tidpunkten för kommersiell produktion är 2025.

Förvaltning och drift

Efter färdigställandet av den tekniska och kommersiella förvaltningen av solparken kommer att Ilmattars dotterbolag Ilmatar Service Oy vara ansvarigt.

Ytterligare information

Elviira Ritari
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 655 0337
[email protected]