Ilmatar skriver under FN:s Women’s Empowerment Principles för att ytterligare öka jämställdhet och stärka kvinnors ställning på arbetsplatsen  

Ilmatar har undertecknat Women's Empowerment Principles – WEPs, som är skapat av FN Women och FN Global Compact-initiativ för företagsansvar. Syftet med WEPs och skälet till vårt engagemang är att uppmärksamma den betydelse jämställdhet har för oss som företag och säkra att vår arbetsplats är inkluderande och rättvis för alla, i linje med WEPs sju principer.  Read More