Ilmatar tar ett stort kliv framåt med Sveriges största solpark

Efter 1,5 år av utredningar är ansökan för Sveriges just nu största planerade solcellspark färdigställd och inskickad för miljöprövning hos länsstyrelsen i Östergötland. Det handlar om Ilmatars 550 hektar stora solpark i Olivehult, där energiproduktionen ska samexistera med fårbete i samarbete med Wästanå Gård. Read More

Ilmatar skriver under FN:s Women’s Empowerment Principles för att ytterligare öka jämställdhet och stärka kvinnors ställning på arbetsplatsen  

Ilmatar har undertecknat Women's Empowerment Principles – WEPs, som är skapat av FN Women och FN Global Compact-initiativ för företagsansvar. Syftet med WEPs och skälet till vårt engagemang är att uppmärksamma den betydelse jämställdhet har för oss som företag och säkra att vår arbetsplats är inkluderande och rättvis för alla, i linje med WEPs sju principer.  Read More

Ilmatar tilldelas Future Workplaces-certifiering även 2023

Under sommaren 2023 genomförde Ilmatar sin andra Siqni-medarbetarundersökning. Resultaten var än en gång mycket positiva och för andra året i rad har Ilmatar därmed förärats certifikatet Future Workplaces. Så gott som samtliga Ilmatar-anställda 96 % (2022: 91 %) svarade på enkäten och certifieringen visar på en mycket god företagskultur med exceptionellt nöjda medarbetare. Read More