16.6.2023

Två storskaliga solenergiprojekt till Jorois

Ilmatar utvecklar två solenergiprojekt i industriell skala i Jorois kommun. Solparkerna kommer att producera förnybar energi med en nominell effekt på upp till 230 Mwp, vilket motsvarar energibehovet för cirka 46 000 tvårumslägenheter.

Ilmatar, som bygger, äger och förvaltar förnybar energi, utvecklar nu solenergiproduktion av industriell skala i områdena Huutokoski och Vuotsinsuo i Jorois. Solparkerna som byggs får en nominell effekt på upp till 230 megawatt, och förväntas producera el till Finlands stamnät redan år 2025, om processen framskrider enligt planerna.

– Ilmatar har breddat strategin och satsar nu kraftfullt på storskalig solenergiproduktion, vid sidan av våra vindkraftsprojekt. Den första solparken i Jorois står redan färdig, vilket har gett oss värdefull erfarenhet och kunskap på området, säger Ilmatars projektledare Erkka Saario.

Projektområdet i Huutokoski är sammantaget cirka 80 hektar stort, fördelat på två olika platser i ett skogsbruksområde, i närheten av ett reservkraftverk och nordväst om Jorois kommuncentrum.

Området Vuotsinsuo omfattar cirka 200 hektar i ett före detta torvtäktsområde söder om Jorois.

– Ilmatar har på ett utmärkt sätt genomfört byggandet av det första solkraftverket i Jorois. Både kommunen och våra beslutsfattare är oerhört glada över att Ilmatar ser potentialen för investeringar i industriell skala här hos oss. Vi är mycket engagerade och vill vara med och bidra till att Finland kan öka självförsörjningen på energi. Samtidigt ökar vi förstås också potentialen för en framtid med grön energi i Norra Savolax, säger Jaakko Kuronen, kommundirektör i Jorois.

Produktionen av solenergi har en stor inverkan på den kommunala ekonomin i form av skatteintäkter. Förnybara energiprojekt bidrar också till den nationella ekonomin på ett betydande sätt, vilket framgick av en rapport som Ilmatar beställde tidigare i år.

En solkraftspark med nominell effekt på upp till 230 Mwp kan alltså producera sammanlagt 230 gigawattimmar el per år. Det här motsvarar elbehovet för cirka 46 000 tvårumslägenheter eller cirka 12 000 bostadshus med eluppvärmning. Den nominella effekten för solkraftverket i Huutokoski är 55–70 Mwp och i Vuotsinsuo 160 Mwp.

Projektledare för solkraftsparkerna i Jorois är Elviira Ritari från Ilmatar:

– Det är alltså jag som är projektets ansikte utåt för alla invånare i Jorois, och jag ser verkligen fram emot det här samarbetet. Vårt mål är att alla tillstånd ska vara beviljade före hösten, så att vi kan börja bygga år 2024. Som byggherre strävar vi efter att så långt som möjligt använda lokala och finländska företag och entreprenörer. Vi vill vara närvarande och påverka lokalsamhället positivt, säger hon.

Mer information

Erkka Saario
projektledare
Ilmatar Energy Oy
+358 40 355 7007

Elviira Ritari
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 655 0337

Jaakko Kuronen
kommundirektör
Jorois
+358 40 661 6885

ILMATAR
Ilmatar är ett nordiskt energibolag och en oberoende kraftproducent som fokuserar helt på förnybar energi. Ilmatar grundades 2011. Ilmatar Energys affärsområden är produktion av förnybar energi samt utveckling, byggande och upprätthållande av projekt.

Ilmatar äger sina projekt under hela deras livscykel på upp till 40 år. Den sammanlagda effekten för Ilmatars landbaserade, havsbaserade vindkraftsprojekt och solenergiprojekt i olika stadier uppgår i Norden till 20 GW.

Ilmatar har kontor i Helsingfors, Malmö, Mariehamn, Tammerfors och Uleåborg.