Våra solkraftparker

Ilmatars solkraftparker

Solenergi att vara stolt över! Ilmatar satsar stort på energiproduktion av solkraft i industriell skala. Vi är involverade i alla stadier av livscykeln för våra solenergiprojekt: Vi kartlägger lokaliseringsorterna, skaffar projektfinansiering, övervakar byggarbetet och driften av de färdiga solparkerna – och levererar den förnybara energin till våra kunder. Vi också äger våra solkraftparker.

Ilmatar har bevisat sin förmåga som projektutvecklare, byggare och övervakare av parkernas kommersiella produktion i över tio år. Våra vindkraftsparker finns på flera orter i Finland. Även i vår produktion av solenergi har varje projekt som mål att producera hållbar energi på ett sätt som gynnar markägarna, lokalsamhällena, kommunerna, kunderna och i slutändan hela landet. Från första början ser vi till att alla viktiga lokala intressenter blir insatta i utvecklings-, byggnads- och produktionsprocesserna för solkraften.

Förberedelserna för projektet omfattar många års forskningsarbete av ett team av externa experter. Vi börjar inte bygga förrän alla nödvändiga tillstånd är beviljade. Slutligen inleder vi produktionen av den renaste energin från världens renaste luft.

Under utveckling