Tietosuojakäytäntö

Tietosuojasi on meille tärkeää

Ilmatar ja sen konserniyhtiöt ovat sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tässä tietosuojalausunnossa kerromme, miten keräämme ja käytämme henkilötietoja Ilmattaren toimiessa tietojen rekisterinpitäjänä, ja mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä. Tätä tietosuojalausuntoa sovelletaan, kun käytät Palveluitamme tai olet muutoin kanssamme vuorovaikutuksessa. 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan sinua tai muuta tunnistettavaa yksilöä koskevia tietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) (”GDPR”) mukaisesti.

Millä perusteella ja mitä tietoja käsittelemme ja keräämme?

Keräämme henkilötietoja asiakkuussuhteeseen liittyen, kun toimitamme sähköntuotantoon, sähkönmyyntiin ja muihin energiaan liittyviä tuotteitamme ja palveluitamme (”Palvelut”). Tällöin kyseeseen voivat tulla seuraavat henkilötiedot käsittelyperusteenaan oikeutettu etu: 

(1) Rekisteröityjen perustiedot kuten nimi, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, sukupuoli, äidinkieli sekä rekisteröityjen yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;

(2) Palveluiden käyttöön liittyvät lokitiedot, joiden avulla rekisteröity tunnistetaan, kuten sijainti, aika ja käyttötottumukset sekä muut asiointitiedot (kuten rekisteröityjen ja Ilmattaren asiakaspalvelun väliset puhelutiedot);

(3) Ostotiedot eli ostetut Palvelut, luottoluokituksen maksuhistoria ja asiakasnumero;

(4) Tekniset tiedot eli sähkönkulutus, verkkoyhtiö, käyttöpaikan numero, vika- ja katkohistoria;

(5) Palvelutiedot eli kirjeenvaihto tietyissä tapauksissa, puheluiden nauhoitteet, ostotiedot sekä mahdolliset valitukset ja reklamaatiot;

(6) Demografiset tiedot, rikastetiedot ja ennustemallit; ja

(7) Tiedot valtuutuksen tai valtakirjan tallentamisesta tai siirtämisestä.

Keräämme henkilötietoja myös markkinoinnin yhteydessä suostumukseesi perustuen, kun esimerkiksi tilaat uutiskirjeemme, osallistut, kyselyihimme, haastatteluihimme tai kilpailuihimme, telemarkkinointiin, asiakaspalvelun viestintään tai tapahtumiimme. Voimme pyytää sinulta näissä yhteyksissä esimerkiksi nimeäsi, sähköpostiosoitettasi, puhelinnumeroasi, osoitettasi ja muita meille vapaamuotoisesti antamiasi tietoja.

Markkinointi voi myös tapauskohtaisesti perustua oikeutettuun etuun esimerkiksi, kun keräämme vierailijatiedot verkkosivustollemme sisään kirjautuneista henkilöistä eli salasanat, vuorovaikutustiedot (käyntiaika, verkkosivustomme tavoittaminen ja sieltä poistuminen). Tietoja kerätään myös antamistasi hyväksynnöistä ja henkilökohtaisista asetuksista. 

Voimme myös toteuttaa sidosryhmille kohdistettua oikeutettuun etuun perustuvaa suoramarkkinointia, jossa henkilötietoina käsitellään mm. nimi- ja yhteystietoja, rooliin ja työsuhteeseen liittyviä tietoja ja IP-osoitteita.   

Edellä mainitun lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää seuraavista julkisista lähteistä ja palveluista: väestötietojärjestelmästä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta sekä maksuhäiriörekisteristä. Mikäli Palvelu tai tuote sitä edellyttää, luottotiedot voidaan tarkistaa luottotietorekisteristä.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Ilmatar voi käsitellä henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten:

Sopimusten täytäntöönpano ja sitä edeltävät toimet: Voimme käsitellä henkilötietojasi, kun teet sopimuksen kanssamme tai tulee asiakkaaksemme; lähetät meille tarjouspyynnön, ostat meiltä Palveluita tai lähetät meille asiakassuhteeseen tai Palveluun liittyvän kysymyksen tai palautteen tai keskustelemme palvelumaksuistamme. 

Asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja mainonta: Voimme ottaa sinuun yhteyttä kertoaksemme uusista Palveluistamme tai tarjoamistamme eduista ja tehdäksemme markkinatutkimusta saatuamme siihen sinulta suostumuksen tai sen ollessa muuten sallittua. Voimme käyttää henkilötietojasi, kuten osto- ja Palvelun käyttöä koskevan historiaa ja tietoja lukemistasi artikkeleista ja katsomistasi palvelukuvauksista, tarjoamiemme tuotteiden räätälöintiin ja tarjotaksemme sinulle osuvampia Palveluita. Voimme esimerkiksi antaa suosituksia ja näyttää mukautettua sisältöä ja mainoksia Palveluissamme. 

Palvelukehitys ja analytiikka: Käsittelemme henkilötietoja Palveluidemme kehittämistä, laadunvarmistusta ja liiketoiminnan tarpeita varten, myös analytiikkaa hyödyntäen. Tiedot de-identifioidaan siinä määrin, kuin sen on mahdollista. Käytämme tietoja viimeisimmistä vierailuistasi verkkosivustollamme sekä siirtymisistäsi verkkosivustomme eri osiin analyysitarkoituksiin ja ymmärtääksemme, miten rekisteröidyt käyttävät verkkosivustoamme, jotta voimme tehdä siitä helppokäyttöisemmän ja paremman. 

Lakisääteiset velvoitteet ja työantajana toimiminen: Voimme käsitellä henkilötietoja täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme, joita meillä on esimerkiksi kirjanpito- ja verolakien sekä rahanpesu- ja työlainsäädännön perusteella mukaan lukien rekrytoinnit. 

Jakaako Ilmatar henkilötietoja?

Emme myy, vuokraa tai alla mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta, muuten luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman erillistä ilmoitusta. 

Asiakassuhteen perusteella saatuja Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ja siirtää Ilmattaren konserniyhtiöille tai rajoitetusti alihankkijoille. Jos päätämme myydä, sulauttaa tai muulla tavoin järjestää uudelleen liiketoimintojamme, siihen voi sisältyä henkilötietojen luovuttaminen mahdollisille tai tosiasiallisille ostajille ja heidän neuvonantajilleen.

Osa Palveluiden ylläpitämisessä käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tällaisessa tapauksessa Ilmatar huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Miten Ilmatar varmistaa tietojen laadun?

Ilmatar arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi Ilmatar huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Tällaiset henkilötiedot Ilmatar oikaisee tai hävittää viipymättä havaittuaan ne. Lisäksi Ilmatar pyrkii jatkuvasti kehittämään verkkosivustoaan ja laajentamaan sen kautta tarjottavaa Palveluiden valikoimaa. Ilmattaren tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita Palveluja, jotka on suunniteltu vastaamaan rekisteröityjen tarpeita.

Ilmattaressa henkilötietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne Ilmattaren tai sen alihankkijoiden työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Suosittelemme, että kirjaudut tiliisi aika ajoin ja tarkistat tietojesi ajantasaisuuden.

Miten kauan tietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja vain tässä tietosuojalausunnossa määritettyjen tarkoitusten täyttämisen ajan tai muutoin sinulle ilmoitetun ajan, ellei lainsäädäntö vaadi pidempää tietojen säilytysaikaa. Asiakaspuhelut tallennetaan 7 kuukauden ajaksi laadun varmistusta varten; tallennuksesta ilmoitetaan puhelun alussa.

Miten Ilmatar käyttää evästeitä?

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä sivuston toiminnan ja Palveluidemme parantamiseksi. 

Tämän verkkosivuston artikkeleissa voi olla upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia ja artikkeleita). Artikkeleihin upotettu muiden verkkosivustojen sisältö toimii täsmälleen samoin kuin verkkosivustolla, josta sisältö on peräisin.

Upotettua sisältöä käyttäessäsi sinusta voidaan kerätä tietoja, verkkosivusto voi käyttää evästeitä ja kolmannen osapuolen seurantatoimintoa sekä tarkkailla toimintaasi upotetun sisällön kanssa, jos sinulla on kyseisen verkkosivuston tili ja olet kirjautuneena tilillesi.

Mitkä ovat oikeutesi?

Seuraavat oikeudet koskevat Ilmattaren käsittelemiä henkilötietojasi:

  • Oikeus päästä tietoihin: sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja meillä on sinusta.  
  • Tietojen korjaaminen ja poistaminen: sinulla on oikeus pyytää epätarkkojen, virheellisten, tarpeettomien tai vanhentuneiden tietojen poistamista tai päivittämistä.
  • Suostumuksen peruminen ja käsittelyn rajoittaminen: sinulla on oikeus perua Ilmattarelle antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelystä. Sinulla on myös aina oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. 
  • Tilausten peruminen ja henkilötietojen käsittelyn vastustaminen: sinulla on oikeus perua suoramarkkinointiviestien tilaus ja pyytää, että lopetamme henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin tai että poistamme henkilötietosi muilla perusteilla.
  • Siirtää tietojasi toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli mahdollista.
  • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli koet, että oikeuksiasi on rikottu.

Voit käyttää oikeuksiasi hallitsemalla tiliäsi ja Ilmattaren Palveluihin liittyvien valintojen kautta. Jos tämä ei ole mahdollista, voit käyttää oikeuksiasi myös ottamalla meihin yhteyttä. Emme voi välttämättä enää tarjota sinulle Palveluita kaikissa tapauksissa, jos perut suostumuksesi tai pyydät meitä poistamaan henkilötietosi tai lopettamaan niiden käsittelyn. Tämä ei koske tietoja, jotka Ilmattaren on säilytettävä hallinnollisista, lainsäädännöllisistä tai turvallisuussyistä.

Kuka on tietojesi rekisterinpitäjä?

Tietojesi rekisterinpitäjä ja rekisteriasioiden yhteyshenkilö
llmatar Energy Oy
Unioninkatu 30
00100 Helsinki

[email protected]

Tietosuojalausunnon muutokset

Ilmatar voi muuttaa tätä tietosuojalausuntoa milloin tahansa ilman eri ilmoitusta. Jos tietosuojalausuntoa kuitenkin muutetaan olennaisesti ja epäsuotuisasti, Ilmatar ilmoittaa muutoksesta tämän tietosuojalausunnon alussa ja tämän verkkosivuston etusivulla 30 päivän ajan. Suosittelemme, että tarkistat tietosuojalausunnon aika ajoin muutosten varalta.