Tuulisähkön haitat

Tuulisähkön haitat

Kuten suurimmalla osilla asioista maailmassa, myös tuulivoimalla on heikkoutensa. Osa tuulisähkön huonoina puolina pidetyistä asioista on varsin subjektiivisia, kuten esimerkiksi niiden vaikutus maisemaan ja ympäristön visuaalisuuteen. Toisten mielestä tuulivoimalan hiljakseen pyörivät lavat ovat kaunistus, toisten mielestä taas kauhistus. Tälle sivulle olemme keränneet tietoa aiheista, joista tuulivoimaloita ja tuulisähköä useimmiten kuulee kritisoitavan.

Jos haluat vaihtaa vihreämpään sähköön, tee sähkösopimus nyt tästä!

 

 

Tuulisähkön haitat

Kuten suurimmalla osilla asioista maailmassa, myös tuulivoimalla on heikkoutensa. Osa tuulisähkön huonoina puolina pidetyistä asioista on varsin subjektiivisia, kuten esimerkiksi niiden vaikutus maisemaan ja ympäristön visuaalisuuteen. Toisten mielestä tuulivoimalan hiljakseen pyörivät lavat ovat kaunistus, toisten mielestä taas kauhistus. Tälle sivulle olemme keränneet tietoa aiheista, joista tuulivoimaloita ja tuulisähköä useimmiten kuulee kritisoitavan.

Jos haluat vaihtaa vihreämpään sähköön, tee sähkösopimus nyt tästä!

 

 

Tuulivoimalat ja melu

Tuulivoimalat ja melu

Tuulivoimalasta syntyy ääntä. Tuulivoimaloiden ääni ei saa pysyvän tai vapaa-ajan asutuksen ulkoalueilla ylittää yöllä 40 desibelin ja päivällä 45 desibelin rajaa. Ääni on voimakkaimmillaan  tuulivoimalan napakorkeudella, noin 150 metrissä), jossa voimalan äänitaso vastaa lehtipuhaltimen tai iskuporakoneen tuottamaa äänitasoa. Tuulivoimalan juurella äänentaso on kuitenkin jo paljon alhaisempi, noin 60 desibeliä. Tämä vastaa kovaäänistä keskustelua tai esimerkiksi pyykinpesukoneen ääntä.

Jos haluat vaihtaa vihreämpään sähköön, tee sähkösopimus nyt tästä!

Tuulivoimalat ja melu

Tuulivoimalasta syntyy ääntä. Tuulivoimaloiden ääni ei saa pysyvän tai vapaa-ajan asutuksen ulkoalueilla ylittää yöllä 40 desibelin ja päivällä 45 desibelin rajaa. Ääni on voimakkaimmillaan  tuulivoimalan napakorkeudella, noin 150 metrissä), jossa voimalan äänitaso vastaa lehtipuhaltimen tai iskuporakoneen tuottamaa äänitasoa. Tuulivoimalan juurella äänentaso on kuitenkin jo paljon alhaisempi, noin 60 desibeliä. Tämä vastaa kovaäänistä keskustelua tai esimerkiksi pyykinpesukoneen ääntä.

Jos haluat vaihtaa vihreämpään sähköön, tee sähkösopimus nyt tästä!

Tuulivoimalat ja linnut sekä muut eläimet

Tuulivoimalat ja linnut sekä muut eläimet

Tuulivoimalamme suunnitellaan aina niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa luonnolle ja eläimille. Ruotsissa tehdyn selvityksen mukaan tuulivoimaloiden käyttö ei näyttäisi häiritsevän maanisäkkäistä, mutta ne voivat häiriintyä alueella rakentamisesta sekä alueen lisääntyneestä aktiivisuudesta. Suomessa on havaittu, että riistaeläimet puolestaan hakeutuvat tuulivoimaloiden läheisyyteen.

Lintujen muuttoreitit ja pesimäalueet otetaan huomioon tuulivoimapuistoja suunnitellessa. Oikealla sijoittelulla tuulivoimaloiden riskit linnuille voidaan minimoida ja hyvin sijoitetut voimalat eivät lisää merkittävästi lintukuolemien määrää. Lisäksi tuulivoimaloissa voidaan käyttää avuksi tutkia, jotka havaitsevat liikkeen tuulivoimalan läheisyydessä ja pysäyttävät voimalat lintujen lentäessä liian lähelle tuulivoimalaa.

Liikenne, sähkölinjat, lasirakenteet, rakennus ja metsästys ovat huomattavasti tuulivoimaa suurempia lintukuolemien aiheuttajia.

Jos haluat vaihtaa vihreämpään sähköön, tee sähkösopimus nyt tästä!

Tuulivoimalat ja linnut sekä muut eläimet

Tuulivoimalamme suunnitellaan aina niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa luonnolle ja eläimille. Ruotsissa tehdyn selvityksen mukaan tuulivoimaloiden käyttö ei näyttäisi häiritsevän maanisäkkäistä, mutta ne voivat häiriintyä alueella rakentamisesta sekä alueen lisääntyneestä aktiivisuudesta. Suomessa on havaittu, että riistaeläimet puolestaan hakeutuvat tuulivoimaloiden läheisyyteen.

Lintujen muuttoreitit ja pesimäalueet otetaan huomioon tuulivoimapuistoja suunnitellessa. Oikealla sijoittelulla tuulivoimaloiden riskit linnuille voidaan minimoida ja hyvin sijoitetut voimalat eivät lisää merkittävästi lintukuolemien määrää. Lisäksi tuulivoimaloissa voidaan käyttää avuksi tutkia, jotka havaitsevat liikkeen tuulivoimalan läheisyydessä ja pysäyttävät voimalat lintujen lentäessä liian lähelle tuulivoimalaa.

Liikenne, sähkölinjat, lasirakenteet, rakennus ja metsästys ovat huomattavasti tuulivoimaa suurempia lintukuolemien aiheuttajia.

Jos haluat vaihtaa vihreämpään sähköön, tee sähkösopimus nyt tästä!

Mietityttääkö tuulisähkö? Kysy meiltä mitä vain!

Tuulivoimala ja infraäänet

Tuulivoimala ja infraäänet

Infraääni poikkeaa normaalista äänestä niin, että siitä ei voi havaita säveltä. Korva on erittäin epäherkkä infraäänille. Infraääni kantautuu ilmakehässä kauemmaksi kuin muut äänet. Tuulivoimaloiden ääni on laajakaistaista ja se sisältää myös infraääniä.

Infraäänien mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu melko vähän. Nykytutkimusten mukaan tuulivoimaloiden infraäänen äänenpainetaso asuntojen pihoilla on niin alhainen, että sitä ei voi kuulla. Ja jos sitä ei voi kuulla, se ei nykytiedon mukaan aiheuta terveyshaittoja. Oireilusta, joka on yhdistetty tuulivoimalan aiheuttamaan infraääneen, ei ole tieteellistä tutkimusnäyttöä. Näyttää siis hyvin epätodennäköiseltä, että terveysvaikutuksia voisi olla.

Jos haluat vaihtaa vihreämpään sähköön, tee sähkösopimus nyt tästä!

Tuulivoimala ja infraäänet

Infraääni poikkeaa normaalista äänestä niin, että siitä ei voi havaita säveltä. Korva on erittäin epäherkkä infraäänille. Infraääni kantautuu ilmakehässä kauemmaksi kuin muut äänet. Tuulivoimaloiden ääni on laajakaistaista ja se sisältää myös infraääniä.

Infraäänien mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu melko vähän. Nykytutkimusten mukaan tuulivoimaloiden infraäänen äänenpainetaso asuntojen pihoilla on niin alhainen, että sitä ei voi kuulla. Ja jos sitä ei voi kuulla, se ei nykytiedon mukaan aiheuta terveyshaittoja. Oireilusta, joka on yhdistetty tuulivoimalan aiheuttamaan infraääneen, ei ole tieteellistä tutkimusnäyttöä. Näyttää siis hyvin epätodennäköiseltä, että terveysvaikutuksia voisi olla.

Jos haluat vaihtaa vihreämpään sähköön, tee sähkösopimus nyt tästä!