Pyydä tarjous edullisesta tuulisähköstä nyt!

 • 1.

  Puhdasta tuulisähköä

  Nyt alkaen vain 4,86c/kwh. Nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua. (Norm. 29,90€/vuosi)

 • 2.

  Täytä viereinen lomake

  Otamme sinuun yhteyttä ja teemme tuulisähkösopimuksen yhdessä!

 • 3.

  Ekologinen valinta on nyt myös edullinen

  Miksi et siis vaihtaisi tuulisähköön?

Mikä on edullisin tapa tuottaa sähköä?

Mikä on edullisin tapa tuottaa sähköä?

Vuonna 2017  maalle rakennettu tuulivoima oli ensimmäistä kertaa edullisin sähkön tuotantotapa Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkön tuotantokustannusvertailussa.

Laskelmien perusteella 2860 huipunkäyttöajalla maalla sijaitsevan tuulivoimalan sähkön tuotantokustannus oli 41,4 euroa megawattitunnilta (MWh). Merellä sijaitsevan tuulivoimalan sähkön tuotantokustannus oli 68,9 euroa/MWh.

Vertailun toiseksi edullisin tuotantotapa on ydinvoima, jossa tuotantokustannus oli edullisimmillaan 42,4 euroa/MWh.

Mikä on edullisin tapa tuottaa sähköä?

Vuonna 2017  maalle rakennettu tuulivoima oli ensimmäistä kertaa edullisin sähkön tuotantotapa Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkön tuotantokustannusvertailussa.

Laskelmien perusteella 2860 huipunkäyttöajalla maalla sijaitsevan tuulivoimalan sähkön tuotantokustannus oli 41,4 euroa megawattitunnilta (MWh). Merellä sijaitsevan tuulivoimalan sähkön tuotantokustannus oli 68,9 euroa/MWh.

Vertailun toiseksi edullisin tuotantotapa on ydinvoima, jossa tuotantokustannus oli edullisimmillaan 42,4 euroa/MWh.

Miten sähkön hinta määräytyy?

Miten sähkön hinta määräytyy?

Sähkön hinta Suomessa määräytyy Pohjoismaisessa sähköpörssissä. Jokaiselle tunnille on oma
hintansa. Koska sähkön tuotannon on vastattava joka hetki kulutusta, on sähkön hinta yleensä
korkeampi silloin kun kysyntä on korkeaa. Lähtökohtaisesti sähkö on kalliimpaa päivällä kuin yöllä,
ja vastaavasti talvella hinta on korkeampi kuin kesällä.

Keskipitkällä aikavälillä tärkeimmät sähkön hinta-ajurit ovat pohjoismainen vesitilanne, sekä
sähköntuotannossa käytettävien polttoaineiden, päästöoikeuden ja Keski-Euroopan sähkön hinnat.
Lisäksi lyhyellä aikavälillä hintaan vaikuttavat lämpötila ja tuulen nopeus, sekä äkilliset muutokset
sähkön tuotannon infrassa, kuten katkokset ydinvoimatuotannossa tai siirtoyhteyksissä.

 

Miten sähkön hinta määräytyy?

Sähkön hinta Suomessa määräytyy Pohjoismaisessa sähköpörssissä. Jokaiselle tunnille on oma
hintansa. Koska sähkön tuotannon on vastattava joka hetki kulutusta, on sähkön hinta yleensä
korkeampi silloin kun kysyntä on korkeaa. Lähtökohtaisesti sähkö on kalliimpaa päivällä kuin yöllä,
ja vastaavasti talvella hinta on korkeampi kuin kesällä.

Keskipitkällä aikavälillä tärkeimmät sähkön hinta-ajurit ovat pohjoismainen vesitilanne, sekä
sähköntuotannossa käytettävien polttoaineiden, päästöoikeuden ja Keski-Euroopan sähkön hinnat.
Lisäksi lyhyellä aikavälillä hintaan vaikuttavat lämpötila ja tuulen nopeus, sekä äkilliset muutokset
sähkön tuotannon infrassa, kuten katkokset ydinvoimatuotannossa tai siirtoyhteyksissä.

 

Anna meidän auttaa tuulisähköön siirtymisessä!

Miksi sähkön hinta on noussut viime vuosina?

Miksi sähkön hinta on noussut viime vuosina?

Päästöoikeuden hinta on noussut huomattavasti vuodesta 2017, tämän on nostanut sähkön hintaa
koko Euroopassa. Lisäksi Pohjoismaissa on ollut suhteellisen kuivaa vuoden 2018 keväästä lähtien,
joka on osaltaan tukenut hinnan nousua Suomessa. Toisaalta nesteytetyn maakaasun hinta on
laskenut maailman laajuisen ylitarjonnan myötä, ja tämä on pitänyt sähkön hinnan nousun
maltillisena.

Tukkusähkön hinnan nousu siirtyy viiveellä loppuasiakkaiden hintoihin, etenkin määräaikaisissa
sopimuksissa. Kuluttajan on hyvä pitää tämä mielessä vertaillessa uusien tarjouksien hintoja
edellisiin sopimuksiin, eli uuden sopimuksen hinta ei ole suoraan verrannollinen aikaisempaan
sopimuksen.

Miksi sähkön hinta on noussut viime vuosina?

Päästöoikeuden hinta on noussut huomattavasti vuodesta 2017, tämän on nostanut sähkön hintaa
koko Euroopassa. Lisäksi Pohjoismaissa on ollut suhteellisen kuivaa vuoden 2018 keväästä lähtien,
joka on osaltaan tukenut hinnan nousua Suomessa. Toisaalta nesteytetyn maakaasun hinta on
laskenut maailman laajuisen ylitarjonnan myötä, ja tämä on pitänyt sähkön hinnan nousun
maltillisena.

Tukkusähkön hinnan nousu siirtyy viiveellä loppuasiakkaiden hintoihin, etenkin määräaikaisissa
sopimuksissa. Kuluttajan on hyvä pitää tämä mielessä vertaillessa uusien tarjouksien hintoja
edellisiin sopimuksiin, eli uuden sopimuksen hinta ei ole suoraan verrannollinen aikaisempaan
sopimuksen.

Miten tuulivoiman lisääntyminen vaikuttaa sähkömarkkinoihin?

Miten tuulivoiman lisääntyminen vaikuttaa sähkömarkkinoihin?

Suomessa tuulivoiman rakentamiskustannukset ovat Euroopan halvimpien joukossa. On siis
kuluttajien kannalta erinomaista, että kallista tuontisähköä korvataan halvemmalla kotimaisella
tuulivoimalla. Tuulivoima on myös hyvin tärkeässä roolissa Suomen ja Euroopan Unionin pyrkiessä
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Uutta tuulivoimaa tarvitaan, jotta hiilivoimaloita voidaan
sulkea.

Suomi nojaa talvella hyvin paljon sähkön tuontiin. Koska talvella tuulee keskimäärin enemmän kuin
kesällä, tuulivoiman vuosituotannon profiili sopii hyvin yhteen Suomen kulutuksen kanssa. Näin
tuulivoima helpottaa Suomen jatkuvaa tuontiriippuvuutta talvisin.

Miten tuulivoiman lisääntyminen vaikuttaa sähkömarkkinoihin?

Suomessa tuulivoiman rakentamiskustannukset ovat Euroopan halvimpien joukossa. On siis
kuluttajien kannalta erinomaista, että kallista tuontisähköä korvataan halvemmalla kotimaisella
tuulivoimalla. Tuulivoima on myös hyvin tärkeässä roolissa Suomen ja Euroopan Unionin pyrkiessä
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Uutta tuulivoimaa tarvitaan, jotta hiilivoimaloita voidaan
sulkea.

Suomi nojaa talvella hyvin paljon sähkön tuontiin. Koska talvella tuulee keskimäärin enemmän kuin
kesällä, tuulivoiman vuosituotannon profiili sopii hyvin yhteen Suomen kulutuksen kanssa. Näin
tuulivoima helpottaa Suomen jatkuvaa tuontiriippuvuutta talvisin.

Miten tuulisähkön hinnan muodostuminen poikkeaa muista?

Miten tuulisähkön hinnan muodostuminen poikkeaa muista?

Tuulivoimaloiden rakentaminen vaatii isoja investointeja, mutta niiden käyttö on puolestaan edullista. Tämä on päinvastoin esimerkiksi öljy-, hiili- ja turvevoimaloissa, joissa iso osa tuotantokustannuksista tulee polttoaineista. Päästökauppa parantaa merkittävästi hiilidioksidivapaiden sähköntuotantomuotojen kilpailukykyä suhteessa fossiilisia polttoaineita ja turvetta käyttäviin tuotantomuotoihin.

Haasteena uusiutuvan sähköntuotannon kehittämisessä on se, että aurinko- ja tuulivoimaloiden tuotantohuiput eivät vastaa Suomen kulutushuippua. Tarvitaan muun muassa varastointia, mikä taas lisää kustannuksia. Tuulisähkön varastointi, sähköverkon tehonhallinta ja varavoima ovat kustannuksia sähkönsiirron lisäksi, joita tutkimukset eivät ovat huomioon eri energiamuotojen hintoja vertaillessa.

Miten tuulisähkön hinnan muodostuminen poikkeaa muista?

Tuulivoimaloiden rakentaminen vaatii isoja investointeja, mutta niiden käyttö on puolestaan edullista. Tämä on päinvastoin esimerkiksi öljy-, hiili- ja turvevoimaloissa, joissa iso osa tuotantokustannuksista tulee polttoaineista. Päästökauppa parantaa merkittävästi hiilidioksidivapaiden sähköntuotantomuotojen kilpailukykyä suhteessa fossiilisia polttoaineita ja turvetta käyttäviin tuotantomuotoihin.

Haasteena uusiutuvan sähköntuotannon kehittämisessä on se, että aurinko- ja tuulivoimaloiden tuotantohuiput eivät vastaa Suomen kulutushuippua. Tarvitaan muun muassa varastointia, mikä taas lisää kustannuksia. Tuulisähkön varastointi, sähköverkon tehonhallinta ja varavoima ovat kustannuksia sähkönsiirron lisäksi, joita tutkimukset eivät ovat huomioon eri energiamuotojen hintoja vertaillessa.