12.4.2021

Tuulivoiman lisärakentaminen vaatii tehokasta hankekehitystä

Suomeen on suunnitteilla ennätysmäärä tuulivoimaa, ja ennusteiden mukaan vuonna 2035 kotimaisesta sähköntuotannosta yli neljännes saadaan tuulesta. Tuulivoimahankkeiden kehittäminen on vuosien prosessi, jossa ammattilaiset työskentelevät saumattomasti yhteisen tavoitteen, eli puhtaan ja kotimaisen energiantuotannon lisäämisen eteen. 

Suomeen on suunnitteilla ennätysmäärä tuulivoimahankkeita, selviää Suomen Tuulivoimayhdistyksen ylläpitämästä hankelistasta. Suomen tuulivoimatuotanto tuleekin kaksinkertaistumaan vuoteen 2024 mennessä. Energiateollisuus ry on arvioinut, että vuonna 2035 kotimaisesta sähköntuotannosta yli neljännes on tuulivoimaa. 

Tuulivoiman hankekehittäjille onkin luvassa kiireisiä aikoja. Lisärakentamisen tavoitteet vaativat tehokasta tuulivoimaloiden hankekehittämistä, johon kuuluu muun muassa uusien soveltuvien tuulivoima-alueiden identifioiminen, kattavien ympäristövaikutusten arvioiminen ja kaikkien tuulivoimapuiston tarvitsemien lupien hankkiminen.

Ilmattaren tavoite on rakentaa ensimmäiset 1000 megawattia uusia tuulivoimahankkeita seuraavan 5–7 vuoden aikana sekä lisäksi luvittaa valmiiksi toiset 1000 MW tuulivoimahankkeita sen jälkeisinä vuosina toteutettavaksi. Vertailun vuoksi vuoden 2020 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 2 586 megawattia, jolla katettiin noin kymmenen prosenttia Suomen vuoden 2020 sähkönkulutuksesta.

”Ilmatar on tehnyt tämän tavoitteen eteen töitä jo kymmenen vuoden ajan”, kertoo Ilmattaren hankekehityspäällikkö Petri Niemi.

Hyvän tuulipuiston sijainti on monen asian summa – Asiantuntijat selvittävät vaikutukset ympäristöön ja maisemaan

Hankekehityksessä kaikki lähtee taidosta tunnistaa tuulipuistojen parhaat sijaintipaikat. 

”Hyvä tuulipuiston sijainti on monen asian summa. Huomioon otettavia asioita ovat muun muassa etäisyys asutukseen, maisema-arvot, olemassa oleva tie- ja sähköverkkoinfrastruktuuri, luontoarvot ja toki myös maanomistajien halukkuus tuulivoimahankkeelle. Kun sopiva alue on löytynyt, keräämme kattavasti tietoa, teemme tuulimittauksia ja käymme aktiivista keskustelua eri asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa, jotta hankkeen taloudelliset edellytykset varmistuvat ja mahdolliset negatiiviset vaikutukset minimoidaan”, Niemi jatkaa.

Riittävän hyvät ja tasaiset tuuliolosuhteet ovatkin tärkeässä asemassa, jotta tuulipuisto voi tuottaa puhdasta energiaa kustannustehokkaasti. Tuulimittaukset kestävät hankealueella aina vähintään vuoden. Mittausten avulla varmistetaan muun muassa alueen keskituulennopeus voimalan napakorkeudella ja tuulen turbulenttisuus sekä arvioidaan, minkälainen voimalatyyppi on alueelle kaikkein soveltuvin.

Tuulivoimahankkeen kehittäminen on pitkäjänteinen projekti

Tuulivoimahankkeeseen kuuluu useita vaiheita, joissa huomioidaan niin tuulipuistojen tekniset, taloudelliset, yhteiskunnalliset kuin ympäristöä koskevat osa-alueet. Yhden tuulivoimahankkeen kehittäminen alkuselvityksistä valmiiseen tuulipuistoon vie useita vuosia, ja vain pieni osa alkuun suunnitelluista ja tutkituista tuulivoiman hankealueista etenee lopulta yleiskaavan sekä rakennuslupien vahvistumisen kautta rakentamisvaiheeseen. 

Tuulivoimahankkeen onnistunut toteuttaminen uusien alueiden identifioimisesta luvitetuksi tuulivoimahankkeeksi ja siitä eteenpäin tuotannossa olevaksi hyvin huolletuksi tuulipuistoksi vaatiikin monen alan erityisasiantuntijuutta.

”Kun hankkeen taloudellinen kannattavuus on varmistettu ja myös muut tuulivoimahankkeen rahoitukseen liittyvät sopimukset on laadittu, voidaan hankkeen rakentamisesta tehdä investointipäätös. Tätä varten kunkin tuulivoimahankkeen taloudellinen kannattavuus varmistetaan kattavalla rakentamistöiden ja voimalatoimitusten kilpailuttamisella”, Niemi kertoo.

Viimeisenä varsinaisena hankekehityksen vaiheena on valmistautuminen tuulipuiston rakentamisen aloittamiseen.

”Tuulivoima on edullisin ja puhtain sähköntuotantotapa sekä Suomen ilmastotavoitteiden mahdollistaja. Tuulivoiman lisärakentaminen on kestävä tapa vastata yhteiskunnan sähköistymisestä johtuvaan sähkönkysynnän kasvuun. Tuulivoima hintataso on erittäin kilpailukykyinen sekä kuluttajille että yrityksille, ja Ilmatar onkin mukana ilmastotalkoissa kunnianhimoisilla tuulivoiman rakentamistavoitteillaan”, Niemi päättää.

Lue lisää puhtaasta tuulisähköstä ja tuulivoimahankkeistamme.