Usein kysytyt kysymykset

Vaihtamalla Ilmattaren tuulisähköön, tuet yhtiötä, joka luottaa puhtaasti tuuleen. Kun kasvamme valveutuneiden asiakkaidemme avulla, pystymme rakentamaan lisää tuulivoimaloita ja tuottamaan lisää puhdasta tuulisähköä suomalaisten tarpeisiin. Näin lisäämme yhdessä uusiutuvan energian käyttöä ja vastaavasti vähennämme fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Ilmatar poikkeaa muista energiayhtiöistä, sillä se tuottaa ja myy ainoastaan 100 % suomalaista tuulisähköä.

Suurin osa energiayhtiöistä tuottaa ja/tai myy muutakin kuin tuulivoimalla tuotettua sähköä. Perinteisillä energiayhtiöillä on valikoimissaan myös muun muassa ydin- ja hiilivoimalla tuotettua sähköä.

Lisäksi kaikki tuulivoimalamme sijaitsevat Suomessa ja tuulivoima tuotetaan ja myydään osaavan suomalaisen työvoiman avulla.

Tuulisähkö on edullista. Ilmattaren tuulisähkön ajankohtainen hinta löytyy sivuiltamme.

Tuulisähkön kulloiseenkin hintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Näitä ovat esimerkiksi sääolosuhteet ja päästöoikeuksien kulloisetkin hinnat.

Maalle rakennettavat Ilmattaren tuulivoimalat ovat tällä hetkellä kustannuksiltaan yksi edullisimmista tavoista tuottaa sähköä.

Jokaiseen sähkön käyttöpaikkaan liittyy osoitteen lisäksi yksilöivä käyttöpaikkatunnus tai samaa asiaa tarkoittava käyttöpaikkanumero. Kun syötät sopimuslomakkeeseemme osoitteesi oikein kullekin riville, järjestelmämme antaa käyttöpaikkatunnuksesi automaattisesti.

Jos haluat, voit syöttää hakemukseemme suoraan käyttöpaikkatunnuksen. Löydät sen nykyisestä sähkölaskustasi. Käyttöpaikkatunnuksen avulla järjestelmämme hakee tuulisähkön käyttöosoitteen lomakkeelle automaattisesti.

Täältä näet tarkemman kuvauksen miten Ilmattaren tuulisähkösopimus tehdään netissä.

Jos olet uusi asiakas, voit sopimusta tehdessäsi valita haluatko sähkölaskun sähköpostitse vai paperilaskuna.

Kummatkin laskuvaihtoehdot ovat maksuttomia, mutta suosittelemme ympäristöystävällisempää sähköpostilaskua.

Saatuasi ensimmäisen laskun, voit tilata seuraavat laskut suoraan e-laskuina verkkopankkiisi.

Sähkölaskujemme eräpäivä on jokaisen kuukauden 14 päivä.

Suomessa talvikuukaudet ovat selvästi kesäkuukausia tuulisempia. Tuulienergiaa tuotetaan eniten kylminä kuukausina, jolloin myös energiankulutus on suurinta. Suuremmasta ilmantiheydestä johtuen pakkasella tuulesta saadaan enemmän energiaa kuin lämpimällä ilmalla. Tuulivoiman tuotanto painottuu loka – maaliskuulle, joiden aikana tuotetaan noin 60 % vuotuisesta tuulisähköstä.

Suomessa ja EU:ssa sähkön alkuperää seurataan tarkasti. Tuulisähköllä kuten kaikella uusiutuvalla sähköllä pitää olla niin kutsuttu alkuperätakuu, jotta sitä voidaan myydä uusiutuvana. Alkuperätakuita on liikkeellä vain sen verran kuin uusiutuvaa sähköä tosiasiallisesti tuotetaan eli esimerkiksi Ilmattaren tuulisähköä ei voi myydä enempää kuin sitä tuotetaan.

Sähköä ei voida vielä varastoida laajamittaisesti. Laajalla alueella on harvoin täysin tyyntä, mutta silti tulee hetkiä, jolloin tuulisähkön tuotanto alittaa sen kulutuksen. Tällaisina hetkinä käytetään muuta uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi vesivoimaa, säätövoimana. Vuositasolla tuulisähköä kuitenkin tuotetaan vähintään sen verran kuin sitä myydäänkin.

Tuulivoimala vaatii toimiakseen  3,5–25 m/s tuulennopeuden. Tämän verran Suomessa tuulee lähes aina, varsinkin yli 100 metrin korkeudessa, jossa tuulivoimaloiden navat sijaitsevat.

Ilmatieteenlaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan 19 vuoden tarkastelujaksolla (2000-2018),  marras-tammikuussa  Suomessa ei ollut yhtään näin tuuletonta vähintään tunnin mittaista ajanjaksoa.

Jos nyt kuitenkin niin tuuleton hetki toteutuu niin, varmistamme alkuperätakuilla, että myymämme sähkö on tuotettu Suomalaisella tuulivoimalla. Sähkö voi tulla useammasta tuulipuistosta, jolla varmistamme, että pystymme aina toimittamaan sähköä sitoumusten mukaisesti. Alkuperätakuu-sertifikaatit toimitetaan Fingridin ylläpitämään rekisteriin, ja toimintaa valvoo Energiavirasto.

Tuulivoimasta aiheutuva ääni on 40 dB noin 500–700 metrin päässä tuulivoimalasta. Äänitaso vastaa nykyaikaisesta tiskikoneesta aiheutuvaa ääntä.

Tuulivoima-alueiden läheisyydessä laajakaistaisen äänen äänenpainetasot ovat tyypillisesti pienempiä kuin esimerkiksi liikenneympäristöissä. Infraäänen äänenpainetasojen on todettu olevan samaa tasoa tai pienempiä, kuin kaupunkikeskustoissa ja suurempia, kuin luonnonympäristöissä.

Toimimme valtioneuvoston määrittämien tuulivoimaloiden ulkomelutasoa säätelevien ohjearvojen mukaan.

 

Alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu tuulella tai muulla uusiutuvalla energialähteellä.

Ilmatar tuottaa tuulisähkön itse tuulipuistoissaan, myy sitä kuluttajille ja yrityksille ja hankkii sitten myymäänsä tuulisähköä vastaavan määrän alkuperätakuita suomalaisten kantaverkkoyhtiö Fingridiltä.

Näin asiakkaamme tietävät, että sähkö, jota he käyttävät on puhdasta uusiutuvaa energiaa.

Maapallon kannalta on yhdentekevää, missä hiilidioksidivapaata sähköä syntyy, kunhan sitä vain syntyy. Mitä useampi asiakas käyttää uusiutuvaa sähköä, sitä enemmän sitä tuotetaan.

Ilmatar on Suomen ainoa sähköyhtiö, joka sekä tuottaa ja myy ainoastaan tuulisähköä.