19.5.2020

Uusiutuvan energian parissa riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa – Tuulivoima-alalle siirtyy osaajia etenkin perinteisiltä toimialoilta

Ammatinvalintojaan miettivien kannalta tuulivoimateollisuuden tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta. Ilmattarella aloitti huhti-toukokuussa kolme uutta hankekehitykseen ja projektien hallintaan keskittynyttä asiantuntijaa.

Suomeen on suunnitteilla ennätysmäärä uusia tuulivoimahankkeita, tiedotti Suomen Tuulivoimayhdistys helmikuussa. Ammatinvalintojaan miettivien kannalta tuulivoimateollisuuden tulevaisuus näyttääkin erittäin valoisalta. Esimerkiksi Ilmatar on noin kolminkertaistanut henkilöstönsä viimeisen vuoden aikana. 

”Kaiken kaikkiaan työvoiman tarve on varsin laaja-alaista, sillä tuulivoimahankkeissa tarvitaan osaamista monilta eri osa-alueilta, kuten teknisestä suunnittelusta, energian projektirahoituksesta, lupaprosesseista ja maanhallintaan liittyvistä asioista”, kertoo Ilmattaren toimitusjohtaja Juha Sarsama.

Sarsaman mukaan alalla on myös rekrytointihaasteita, etenkin kokeneiden hankekehittäjien osalta.

Vaikka tuulivoima-ala on voimakkaasti kasvava ja kehittyvä, osaaminen rajoittuu edelleen melko tiiviille, kokeneelle ydinjoukolle, joka on ollut mukana alkuajoista asti”, Sarsama sanoo.

Kiinnostus tuulivoima-alaa kohtaan kasvussa

Ilmattaren kokemuksen mukaan kiinnostus tuulivoima-alaa kohtaan on kasvussa, ja alalle siirtyy koko ajan enemmän työntekijöitä ”perinteisiltä” toimialoilta. Viime vuosina tuulivoima-alalle on siirtynyt osaajia etenkin muualta voimantuotannosta, tekniikan alan suunnittelutehtävistä ja rakennusalan yhtiöistä.

Sarsama korostaa, että yhteiskuntien sähköistymisen vuoksi energiaa tullaan tarvitsemaan kasvavia määriä, ja globaaleja ratkaisuja uusiutuvan energian tuottamiseksi tarvitaan nyt ja jatkossa. Tästä hyvänä esimerkkinä EU:n Green Deal -ilmasto-ohjelma. 

”Tuulivoima-alalla saa tilaisuuden hyödyntää osaamistaan uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseksi. Tämä on alalle tuleville iso motivaatiotekijä”, Sarsama kertoo.

Ilmattarella aloitti kolme uutta asiantuntijaa

Ilmattaren asiantuntijajoukko täydentyi huhti-toukokuussa, kun hankekehityksessä ja projektien hallinnassa aloitti kolme uutta työntekijää. 

Projekti-insinöörinä huhtikuussa aloittanut Lauri Kuusisto vastaa projektien teknisestä toteutuksesta, projektien hallinnasta sekä projektisopimusten hallinnoinnista.

Jani Nurmen vastuulla on uusien tuulivoimahankkeiden kaupallinen kehittäminen. Hän edistää transaktioiden toteutusta yhdessä eri sidosryhmien kanssa positiivisten investointipäätösten saavuttamiseksi.

Petri Niemi aloitti työnsä toukokuun puolessa välissä ja hänen erikoisosaamisensa näkyy hankekehitykseen liittyvissä tehtävissä. Niemi keskittyy erityisesti tuulimittauksiin, turbiini- ja BoP-hankintoihin sekä muuhun loppuvaiheen hankekehityksen hallintaan.

”Mahtavaa saada Lauri, Jani ja Petri tiimiin mukaan. Kolmikko tuo Ilmattarelle monipuolista osaamista ja kokemusta uusiutuvasta energiasta sekä hankekehittämisestä. Meillä on kova vauhti päällä niin tuulivoimarakentamisen kuin sähkön myynnin saralla, ja uudet vahvistukset ovat aina tervetulleita”, Sarsama kuvailee.