Vastuullisuus ohjaa kaikkea tekemistämme

Taistelu ilmastonmuutosta vastaan

Ilmattarella uskomme, että puhdas ja uusiutuva energia on avain parempaan maailmaan.

Tavoitteenamme on auttaa luomaan yhteiskunta ja maailma, joka käy kokonaan uusiutuvalla energialla, ja haluamme tehdä sen mahdollisimman kestävällä tavalla.

Koko liiketoimintamme on omistettu ratkaisemaan yksi maapallon tärkeimmistä ja monimutkaisimmista haasteista. Ja ratkaisuna tavoitteemme on rakentaa ja omistaa yksi suurimmista uusiutuvan energian tuotantokannoista Suomessa ja Pohjoismassa.

Toimittamalla luotettavaa ja edullista uusiutuvaa energiaa olemme energiamurroksen eturintamassa yhdessä  asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. 

Hankekehityksemme ja rakentamisen toimintomme pyrkivät minimoimaan ympäristövaikutukset kaikessa työssään. 

Päästövähennyksien lisäksi edistämme kiertotaloutta ja energiatehokkaita toimintamalleja yhdessä kotimaisten ja globaaleiden kumppaneidemme kanssa.

*Lataa Ilmattaren Code of Conduct

*Lataa Ilmattaren Ympäristöpolitiikka-dokumentti

*Lataa Ilmattaren Tietoturvapolitiikka-dokumentti

Tuulivoima on tutkitusti vähäpäästöisin sähköntuotantomuoto

Tanskan teknisen yliopiston (DTU) tekemän tutkimuksen mukaan tuulivoiman koko elinkaarenaikaiset päästöt ovat vain 7 gC02/kWh.

Nykyisen uuden teknologian ansiosta tuulipuistojen elinkaaren hyötysuhde on energiamuodoista myös kaikkein kustannustehokkain. Yksi kahden megawatin tuulivoimala tuottaa 5–8 kuukauden aikana saman verran sähköä kuin sen valmistukseen, pystytykseen, kunnossapitoon, poistoon ja kierrätykseen kuluu.

Uuden tuulivoiman rakentaminen vähentää myös koko energiantuotannon CO2-päästöjä syrjäyttämällä fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä ja energiaa markkinoilta.

Kierrätys ja kiertotalous

Hiilineutraalisuuden saavuttamisen lisäksi tarvitsemme kiertotalouden ratkaisuja.

Tuulivoimalan elinkaari syntyy tuulivoimalan valmistuksesta, kuljetuksesta ja asennuksesta, käytöstä ja huollosta sekä elinkaaren lopusta eli voimalan purkamisesta, kierrätyksestä ja loppusijoituksesta.

Suurin osa tuulivoimalasta ja sen osien materiaaleista on kierrätettävissä. Reilu 90 prosenttia tai jopa koko tuulivoimala on kierrätettävissä nykymenetelmillä riippuen tuulivoimavalmistajasta.

Tällä hetkellä isot metallikomponentit tuulivoimalassa ovat teräksestä, kuparista ja alumiinista, ja ne kierrätetään lähes kokonaan. Voimaloiden metallikomponenttien (teräs, kupari, alumiini) osalta kierrätysaste on jo nykyisin hyvin korkea, yleensä jopa lähes 100 %.

Tuulivoimaloiden siivet valmistetaan lasikuitukomponenteista. Ilmatar Energy on sitoutunut kierrättämään tuulivoimaloiden siivet Stena Recycling:in teknologian avulla. Tällöin siipien raaka-aine hyödynnetään sementtiteollisuuden sidosaineena.

 

Energia uudesta, valmistuvasta tuulivoimalasta on vaikuttavin yksittäinen ympäristöteko.

Sitoutuminen YK:n periaatteisiin

Ilmatar Energy on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen ja sen kymmeneen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyvään periaatteeseen:

  • Yritysten tulisi tukea ja kunnioittaa kansainvälisesti julistettujen ihmisoikeuksien suojelua ja varmistaa, etteivät he ole osallisina ihmisoikeusrikkomuksissa.
  • Yritysten tulisi puolustaa yhdistymisvapautta ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallista tunnustamista.
    • kaikenlaisen pakkotyön poistaminen
    • lapsityövoiman tehokas poistaminen
    • syrjinnän poistaminen työssä ja ammatissa
  • Yritysten tulisi tukea ennalta varautuvaa lähestymistapaa ympäristöhaasteisiin ja tehdä aloitteita ympäristövastuun lisäämiseksi; ja kannustaa ympäristöystävällisen tekniikan kehittämistä ja levittämistä
  • Yritysten tulisi torjua korruptiota kaikissa muodoissaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta

YK:n Global Compactin tavoitteena on edistää ja kehittää yritysten ja yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta.

Kestävän kehityksen tavoitteet Ilmattaren toiminnan keskiössä

Ilmatar Energy on ollut YK:n Global Compact:in jäsen vuodesta 2021 lähtien. Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteumista liiketoiminnassamme. Liiketoiminnalle keskeisemmät tavoitteet ovat seuraavat:

Tavoite 7: Varmista kaikille kohtuuhintaisen, luotettavan, kestävän ja modernin energian saatavuus

Tavoite 8: Edistetään kestävää ja osallistavaa talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä ja ihmisarvoista työtä kaikille

Tavoite 9: Rakennetaan joustavaa infrastruktuuria, edistetään osallistavaa ja kestävää teollistumista ja edistetään innovaatioita

Tavoite 12: Varmistetaan kestävät kulutus- ja tuotantomallit

Tavoite 13: Toteutetaan kiireellisiä toimia ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi

Sitoutuminen  YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on Ilmattarelle hyvin luontaista. Ilmastonmuutoksen torjuminen  on elintärkeää kaikkien tavoitteiden onnistumisen kannalta. Puhdas ja edullinen energia on taas keskeisin väline  taistelussa ilmastokriisiä vastaan.

Jäsenyytemme

 

Ilmatar Energy on jäsenenä Pohjoismaiden suurimmassa yritysvastuuverkostossa FIBS:ssa (Finnish Business & Society), jonka pyrkimyksenä on lisätä yritysten ymmärrystä kestävään kehitykseen ja edistää mahdollisuuksia vastuulliseen liiketoimintaan. FIBS:in jäsenenä  sitoudumme vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan, sekä edistämään yritysvastuuta ja kehittämään ratkaisuja paikallisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin.

Unelmamme on maailma, joka käy uusiutuvalla energialla

Tule mukaan tekemään kanssamme työtä ilmaston puolesta!

Ota yhteyttä