Projects

Haverinsuo

Oripää Under utveckling

Haverinsuo i siffror

2025

Driftsättning

100 MWp

Totaleffekt

119 ha

Yta

Bakgrund

Solkraftverket som planeras för området Haverinsuo i Oripää är avsett att byggas på cirka 120 hektar mark och förväntas generera elektricitet med en nominell kapacitet av 100 MWp. Projektet är i tillståndsfasen, och byggandet kan påbörjas 2024 med kommersiell produktion förväntad år 2025.

Förvaltning och drift

När solparken har färdigställts kommer den högkvalitativa tekniska och kommersiella förvaltningen att hanteras av Ilmatar dotterbolag, Ilmatar Service Oy.

Ytterligare information

Marko Penttilä
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 565 4151
[email protected]