Projects

Julkuvaara

Paltamo Suunnitteluvaiheessa

Julkuvaara numeroina

14-20 mw

Kokonaisteho

2

Voimaloiden määrä

max. 350 m

Pyyhkäisykorkeus

2026-2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar suunnittelee Puolangan Julkuvaaran alueelle enimmillään kaksi tuulivoimalaa käsittävän tuulipuiston toteuttamista. Julkuvaaran hanke liittyy välittömästi kuntarajan toisella puolella olevaan Paltamon Hukkalansalon tuulipuistoon.

Aloite Paltamon puolen tuulivoimahankeen laajentamiselle Puolangan puolelle tuli paikallisilta asukkailta. Julkuvaaran tuulipuiston osalta laaditaan oma erillinen osayleiskaavansa Puolangan kunnan alueelle, mutta sekä sen että viereisen Paltamon Hukkalansalon hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan yhteisessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). Tarkemmat voimalasijoittelut täsmentyvät suunnittelun aikana.

Puolangan kunnanhallitus on esittänyt kunnanvaltuustolle Julkuvaaran tuulipuiston kaavoituksen käynnistämistä Ilmattaren aloitteen pohjalta 29.4.2022.

Kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvan YVA-suunnitelman arvioidaan tällä hetkellä tulevan nähtäville kevään 2022 aikana. Näissä kuvataan tarkemmin miten kuntalaisilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus jättää viralliset mielipiteensä prosessin aikana sekä esitetään yksityiskohtaisesti, minkälaisia selvityksiä ja vaikutusten arviointeja hankkeista tullaan laatimaan.

Omistus

Hukkalansalon ja Takiankankaan tuulipuistojen kehityksestä ja tulevasta operoinnista vastaa Ilmatar Paltamo Oy. Yhtiön kotipaikka on Paltamo.

Lisätiedot

Ville Huovinen
Hankekehittäjä
Ilmatar Energy Oy
+358 45 672 1192
ville.huovinen@ilmatar.fi

Jussi Mäkinen
Hankekehitysjohtaja
Ilmatar Energy Oy
+358 40 576 1097
jussi.makinen@ilmatar.fi