Projects

Julkuvaara

Puolanka Suunnitteluvaiheessa

Julkuvaara numeroina

14-20 mw

Kokonaisteho

2

Voimaloiden määrä

max. 350 m

Pyyhkäisykorkeus (maksimi)

2028

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar suunnittelee Puolangan Julkuvaaran alueelle enimmillään kaksi tuulivoimalaa käsittävän tuulipuiston toteuttamista. Julkuvaaran hanke liittyy välittömästi kuntarajan toisella puolella olevaan Paltamon Hukkalansalon tuulipuistoon.

Aloite Paltamon puolen tuulivoimahankeen laajentamiselle Puolangan puolelle tuli paikallisilta maanomistajilta. Julkuvaaran tuulipuiston osalta laaditaan oma erillinen osayleiskaavansa Puolangan kunnan alueelle, mutta sekä sen että viereisen Paltamon Hukkalansalon hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan yhteisessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). Tarkemmat voimalasijoittelut täsmentyvät suunnittelun aikana.

Puolangan kunnanhallitus on esittänyt kunnanvaltuustolle Julkuvaaran tuulipuiston kaavoituksen käynnistämistä Ilmattaren aloitteen pohjalta 29.4.2022.
Julkuvaaran tuulivoimahankkeen vaikutukset arvioidaan yhdessä Paltamon puolelle sijoittuvien Ilmattaren Takiankankaan ja Hukkalansalon tuulivoimahankkeiden kanssa näille yhteisessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA).

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma oli nähtävillä kesä-elokuussa 2022, ja sitä esiteltiin myös kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Paltamon Jättiläisenmaassa 15.6.2022. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ohjaamista vastaa yhteysviranomaisena Kainuun ELY-keskus. Arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle 18 lausuntoa.
Mielipiteitä toimitettiin 17, joissa allekirjoittaneita yhteensä 51 henkilöä. Yhteysviranomaisen omassa lausunnossa nostettiin esille keskeisiä pääkohtia mielipiteistä ja lausunnoista. Yhteysviranomainen piti tärkeänä eri toteutusvaihtoehtojen monipuolista tarkastelua, mukaan lukien sähkönsiirtovaihtoehtojen tarkastelun. Erityisesti yhteisvaikutusten arviointi toisten tuulivoimahankkeiden kanssa korostui lausunnossa.

Hankkeen ynpäristövaikutusten arviointiin liittyvät selvitykset on tehty ja YVA-selostus luovutetaan ELY-keskukselle. Ne tulevat julkisesti nähtäville kesäkuussa 2023. YVA-selostuksen nähtävillä oloon liittyvä yleistötilaisuus järjestetään myöhemmin ilmoitettavana päivänä elokuussa 2023.

Hukkalansalon ja Takiankankaan tuulipuistojen kehityksestä ja tulevasta operoinnista vastaa Ilmatar Paltamo Oy. Yhtiön kotipaikka on Paltamo.

 

Lisätiedot

Ville Huovinen
Hankekehittäjä
Ilmatar Energy Oy
+358 45 672 1192
[email protected]

Jussi Mäkinen
Hankekehitysjohtaja
Ilmatar Energy Oy
+358 40 576 1097
[email protected]